پچپچه

سماع خیزاب ها
نویسنده : آری - ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ شهریور ،۱۳٩٢
 

http://www.youtube.com/watch?v=Bmyu1tnecJ0&feature=youtu.be
شب
است
شبی همه بیداد
به ماه و آب نگه کن ، نماز را بشکن
و روزه را بشکن
پیاله را بشکن
شکست نیست شکستن
شکست را بشکن