پچپچه

هانس هولباین(Hans Holbein
نویسنده : آری - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٤
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هانس هولباین(Hans Holbein )نقاش آلمانی ۱۴۹۷- ۱۵۴۳ نخستین دوره ی فعالیتش را در شهر بال آغاز کرد ، اما بعد به انگلستان رفت و به مقام نقاش درباری رسید .

شاهکار هولباین تصویری است به نام سفیران فرانسه (تابلوی بالا) . در این تابلو دو سفیر فرانسوی به نام های دنتویل و دوسلو که از اومانیست های سر سخت بودند ، دیده می شوند . تصویر ظاهرا ً ساده به نظر می رسد اما در روایت پنهان خود حکم عرفانی رنسانس (به یاد مرگ باش ! ) سرمشق هنرمند بوده است .

دو نجیب زاده ی جوان در اتاقی شکوهمند ، در دو طرف یک میز  آراسته به یک رومیزی گرانبها کنار دیواری ایستاده اند . لباس های گرانبها ، طرح دست باف پرده ی سبز زمردی پشت سرشان ، موزاییک کف اتاق که با پرسپکتیو ی بی نقص نقاشی شده و اشیای دیگر در اتاق همه از یک غنای دنیایی و یک اقتدار زمینی حکایت می کنند .

از کتاب ها ، ابزار نجوم و ابزار موسیقی پیداست که آنان به علوم و هنرهای دوران خویش آشنایند .نگاه پر نخوت و سردشان آشکارا نشان می دهد که سرمست از زندگی و قدرت اند ؛ اما واقعیتی دیگر با نشانه هایی پنهانی وجود دارد که کشف آن در نگاه اول دشوار می نماید ؛ علامتی بر کلاه یکی از نجیب زادگان دوخته شده که اسکلت جمجمه ای است و جز با دقت بسیار شناخته نمی شود .

زمان نگار چوبین روی میز ساعت و روز مرگ پدر نقاش را نشان می دهد .

سیمی از سیم های عود پاره شده است .

اما مهمترین این نشانه ها شییی است شگفت انگیزکه به گونه ای مورّب کنار پای سفیران در فضا شناور است . حضور این شیی ناشناخته در چارچوب این پرده ی واقع گرا خود موردی است حیرت آور . شگفتی آنجا افزون می شود که اگر به فاصله ی یک متر و نیم ازسمت راست پرده بایستیم ، درمی یابیم که این جسم اسکلت جمجمه ی انسانی است که بگونه ای از شکل افتاده ترسیم شده است که سفیران چشم به روی آن بسته اند .

به روی آن واقعیت پنهان  در نظام هستی و در چارچوب پرده ی هولباین ...