پچپچه

چرا عدد سیزده ؟
نویسنده : آری - ساعت ٦:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳٩٤
 
در فرهنگ نمادها «سیزده» را عددی می دانند که خود را از نظم هستی جدا کرده و آهنگ طبیعی جهان را دنبال نمی کند و از این رو به ناخجستگی گرفتار آمده . به همین دلیل است که بسیاری از شرکت های هواپیمایی – از جمله شرکت هوا پیمایی «هما» در ایران، ردیف سیزده را ندارد و بر همین اساس نیز در شماره گذاری خانه ها از نصب پلاک(13) خوداری می کنند و به جای آن (1+12) می نویسند./ مسیحیان هم از آنجا که در آخرین غذای مسیح (شام آخر) سیزده نفر سر سفره بوده اند و خیانت یکی از آنان موجب مصلوب شدن ...مسیح گردیده؛ این عدد را شوم می دانند و هرگز سیزده نفر بر سر یک سفره غذا نمی خورند./ دکتر محمود روح الامینی در این مورد می گوید: من خود شاهد بودم که در یک خانواده ی فرانسوی به علت نیامدن یکی از مهمانان، میزبان جمع سیزده نفری را به دو گروه تقسیم نمود و در دو اتاق جداگانه شام داد تا از بدشگونی این عدد پرهیز کرده باشد.
....
بریده ای از پژوهش «چرا عدد سیزده؟ » /پیرایه یغمایی
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=14668