پچپچه

شیطان
نویسنده : آری - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٤
 

«ابوالحسن نوری» با یکی نشسته بود

و هر دو زار می گریستند.

چون آن کس برفت،

«نوری» روی به یاران کرد و گفت :

- دانستید که این شخص که بود ؟

گفتند :  - نه !  

گفت : - شیطان بود.

حکایت خدمات خود می کرد.

و افسانه ی روزگار خود می گفت.

و از درد فراق می گریست ...

      

                                        «افسانه های عارفان»