پچپچه

شارل بودلر
نویسنده : آری - ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٩
 

 

شعرهایی هستند مانند بعضی از زنان زیبا

که تازگی و کمال در آنها حل شده است

آنها را تعریف نمی کنیم

دوست شان داریم

 

شارل بودلر

1867- 1821