شارل بودلر

 

شعرهایی هستند مانند بعضی از زنان زیبا

که تازگی و کمال در آنها حل شده است

آنها را تعریف نمی کنیم

دوست شان داریم

 

شارل بودلر

1867- 1821

/ 1 نظر / 22 بازدید
سندباد

عالی ! عالی ! عجب تشبیه کامل و بی نظیری ! رحمت به روانش [گل]