چون فردوسی نداشتیم


وقتی از «حسنین هیکل»  - روزنامه نگار و نویسنده مشهور مصری - پرسیدند : شما مصریان با آن پیشینه ی درخشان فرهنگی چه شد که عرب زبان شدید؟
گفت: چون فردوسی نداشتیم

 

/ 0 نظر / 25 بازدید