فارابی به گونه ای ساز زد که ....
 فارابی به گونه ای ساز زد
که ابتدا اهل مجلس همگی خندیدند
و بعد گریه کردند
و سرانجام به خواب رفتند ...
...

..
ابونصر فارابی» فیلسوف، ریاضی دان، ستاره شناس و موسیقیدان بزرگ ایرانی در سال 260 هجری در روستای فاریاب خراسان (که امروز در بیرون از مرز سیاسی ایران جای دارد) به جهان آمد. وی در فلسفه تا آن جا پیش رفت که او را معلم ثانی می نامیدند. مشخص  نیست این هنرمند بزرگ -  که بی گمان بزرگ ترین موسیقیدان آن دوران بوده است - ، موسیقی را نزد چه کسانی آموخته ، ولی از آنچه درباره ی او گفته شده، می توان پی به استعداد سحر انگیزش برد. از این جمله می توان به  گفته ی «ابن خلکان» در «وفیات الاعیان» ، اشاره ذاشت که می گوید : فارابی به گونه ای ساز زد که ابتدا اهل مجلس همگی خندیدند و بعد گریه کردند و سرانجام به خواب رفتند
/ 1 نظر / 51 بازدید
جوان

یا سلام بدون هیچ توضیحی توجه شمارا به توضیحات (( فاربی)) در لغت نامه مرحوم دهخدا جلب میکنم: فاراب . (اِخ ) غالباًبین فاراب و فاریاب خلط کنند. فاراب ولایتی است وراءسیحون در حد فاصل بلاد ترک ، و آن از شهر شاش (چاچ ) دورتر و به بلاساغون نزدیک است و اسماعیل بن حماد جوهری مصنف صحاح در لغت ، و ابونصر فارابی فیلسوف مشهور ازآنجا هستند. (از معجم البلدان ). این شهر در اقصی بلاد ترکستان بر ساحل غربی سیحون و همان اترار مورخان قرون وسطی است که امیر تیمور آنجا وفات کرد و خرابه های آن هنوز در نُه فرسخی جنوب شرقی ترکستان حالیه باقی است . (بیست مقالۀ قزوینی ج ١ ص ٩٢ و٩٣ ) سپه کشید چه از تازی و چه از بلغار چه از برانه ، چه از اوزکند و از فاراب . عنصری اما فاریاب شهری است مشهور به خراسان قدیم از اعمال گوزگانان ، نزدیک بلخ ، مغرب جیحون ، و آن را به اماله فیریاب گویند. از فاریاب تا بلخ شش مرحله است و خرابه های آن به نام خیرآباد هنوز باقی است . (از حاشیۀ برهان قاطع چ معین ). رجوع به فاریاب شود.