می گر چه حرام است، ولی تا که خورد ؟

Desktop backgrounds · Animal Life · Nature   Grape


می گر چه حرام است، ولی تا که خورد ؟
آنگاه چه مقدار و دگر با که خورد ؟
هر گاه که این سه شرط شد راست، بگو
می را نخورد مردم دانا،  که خورد؟
 
  خیام

البته بعضی ها عقیده دارند منسوب به خیام است

/ 0 نظر / 433 بازدید