غلامحسین ساعدیزبان فارسی ستون فقرات یک ملت عظیم است. هر چه که از بین برود، این زبان باید بماند.
غلامحسین ساعدی
به بهانه ی سال گشت درگذشت اش

/ 1 نظر / 9 بازدید

نازنین مردی بود و میهن دوستی بزرگ که قدرش چنان که باید دانسته نشده است