تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن


...

نفسم گرفت از این شب، درِ این حصار بشکن
در این حصار جادویی روزگار بشکن

  تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه
لب زخم‌دیده بگشا، صف انتظار بشکن

  سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی ؟
تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن

شب غارت تتاران ، همه سو فکنده سایه
تو به آذرخشی این ، سایه‌ی دیوسار بشکن

ز برون کسی نیاید چو به یاری تو اینجا
تو ز خویشتن برون آ، سپه تتار بشکن

دکتر شفیعی کدکنی
/ 0 نظر / 171 بازدید