بخش هنر و ادبیات

خیلی عجیبه که بیشترین پست های داغ شده ی بالاترین -  در بخش  هنر و ادبیات - همه ترانه های ایرانی هستند ، و همه تکراری و هزار بار مصرف شده
انگار که در زمینه ی ادبیات و هنر ما نه از هنر شعر بهره داریم ، نه داستان نویسی ، نه پژوهش ، نه عکاسی ، نه فیلم سازی ، نه معماری ، نه نقاشی،  و نه هنرهای دیگر
زهی اسباب تأسف ! 

/ 0 نظر / 9 بازدید