چه کسی می گوید ایرانیان باستان هندسه نداشته اند؟

چه کسی می گوید ایرانیان باستان هندسه نداشته اند؟ by you.

 

این لوح گلی که از خوزستان به دست آمده 3400 سال قدمت دارد و نشان دهنده ی خویشکاری(=تکلیف شب) دانش آموزان است. در این لوح محیط دایره به هفت ضلعی منظم بخش بندی شده و این کار تنها با بهره گیری از «فرمول جبری» امکان پذیر است. در این لوحه استاد از شاگرد خواسته است که دو «قضیه» هندسی را ترسیم کند.
الف: فاصله هر نقطه از نیمساز زاویه با دو ضلع زاویه برابر است.
ب: عمود منصف پایه در مثلث دو پهلو برابر (متساوی الاضلاع) از رأس آن می‏گذرد.
شاگرد «قضیه» ی اول را کشیده است و در قضیه ی دوم با لرزش دست، خط را با فاصله از رأس بسوی چپ رسم نموده. استاد در کنار آن، عمود منصفِ درست را که از رأس می گذرد کشیده و با دو کارد «قیچی» نیمی از آن گل را پاره کرده است تا دانش‌آموزان دیگر نتوانند از آن برای خویشکاری ‌های آینده سود ببرند! و این کار در آن زمان، درست همانند خط زدن مشق امروز کودکان است که از آن دوباره نتوان به جای مشق تازه استفاده کنند.

/ 1 نظر / 23 بازدید