انیس الذوله که بود ؟
از هزاران زن عقدی و صیغه ای و شرعی و غیر شرعی دربار ناصرالدین شاه ، تاریخ فقط از انیس الدوله به زیبایی یاد می کند ، پس رازی در نیکنامی است و حالا انیس الدوله که بود ؟
....
انیس الدوله سوگلی حرمسرای ناصرالدین شاه بوده که دریغمان می آیدفقط با چنین لقبی از او یاد کنیم. حال آنکه او اقدامات شایسته ای برای پیشرفت ایران در عصر قاجار انجام داده است
و این انیس الدوله زنی بود روستا زاده از روستای امامه ا...
ز قرای لواسان که از هوش سرشاری برخوردار یود و به همین سبب مورد توجه شاه قرار گرفت و به تدریج به ملکه قدرتمند ایران تبدیل گردید .
نام اصلی او فاطمه بود. در کودکی پدرش را از دست داد و نزد عمه اش زندگی می کرد و توسط او وارد حرمخانه ناصرالدین شاه شد و به خدمت جیران که در آن زمان سوگلی شاه بود در آمد. پس از مرگ جیران کلیه اموال او به فاطمه سپرده شد. وی در دربار تصمیم گرفت باسواد شود و چند نفر از ملاباجیان اندرون مامور تعلیم و تربیت او شدند. ناصرالدین شاه در سفر سلطانیه او را به عقد موقت خود در آورد ( که همیشه هم در همان عقد موقت ماند و هرگز با وجود همه ی اصرار های شاه نخواست که عقد دائم بشود و این خود یکی از تفاوت های او با دیگر زنان دربار بود )، و فاطمه را بدلیل اینکه انیس و مونس و رازدار خود می دانست «انیس الدوله » لقب داد . بعد هم مالیات شهر کاشان و دهات آن را به او واگذار کرد. او به دلیل لیاقت، کفایت، کاردانی و آداب دانی بتدریج مورد توجه و علاقه شاه قرار گرفت و مقام و منزلت ممتازی در میان زنان عقدی و صیغه ای شاه به دست آورد. انیس الدوله با آنکه از طبقه پایین جامعه به بالاترین مقامی که یک زن می توانست به آن دست یابد رسیده بود ، اما از مقام خود همواره برای دلجویی از مردم بهره می برد و چون خودش رعیت زاده بود و وضعیت رعایا را به خوبی درک می کرد لذا نقطه ای را در حرم شاه عبدالعظیم حسنی معروف به «بست انیس الدوله» تعیین کرده بود و هر کس آنجا بست می نشست نشان آن بود که به شخص انیس الدوله ظلم شده و ملکه باید به کارش رسیدگی کند
بدین ترتیب او پناهی بود برای کسانی که از حفظ جانشان بیمناک بودند و به آستان او پناه برده بودند. بسیار مواردی پیش می آمد که مردم از ترس مامورین ناصرالدین شاه به او پناهنده می شدند و هنگامیکه ناصرالدین شاه به او اعتراض می کرد ، می گفت که ترسیده اگر مخالفان شاه را پناه ندهد آنها به سفارت روس و انگلیس پناهنده شوند که این برای اقتدار کشور اصلا مناسب نخواهد بود.

یکی از درخشانترین برگ های زندگی «انیس الدوله » نقش او در واقعه تنباکوست. ملکه با آنکه علی القاعده می باید حافظ منافع دربار باشد ولی منافع ملت و مملکت را مقدم بر منافع کوتاه مدت دربار دید و با تدبیر و درایت خاص خود نهضت را در داخل قصر پیگیری کرد . وقتی ناصرالدین شاه به اندرون انیس الدوله وارد شد از او پرسید: «خانم چرا قلیان ها را از هم جدا می کنند؟ » جواب داد :« برای آن که قلیان حرام شده. » ناصرالدین شاه روی در هم کشید و گفت: «جه کسی حرام کرده ؟» انیس الدوله جواب داد : «همان کس که مرا به تو حلال کرده.» و از آن پس در تمام دربار قلیان ها را جمع کردند
در مورد وفاداری او به همسرش ، همین بس که گفته شود پس از کشته شدن ناصرالدین شاه روزی مبلغی پول برایش آورند و چون تمثال شوهرش را بر اسکناس ها دید آنقدر بر سینه کوفت که بیمار شد و پس از چند روز بدرود حیات گفت
نویسنده ی مطلب : پیرایه یغمایی
/ 0 نظر / 35 بازدید