ویلیام ترنرWilliam Turner

See full size image

ویلیام ترنرWilliam Turner غول تاریخ نقاشی انگلستان در 23 آوریل 1775 به دنیا آمد و در 19 دسامبر 1851 در گذشت. پدرش که ترنر به او دلبستگی بسیار داشت، در لندن آرایشگری می کرد و مادرش زن تند خویی بود که سر انجام دیوانه شد .
«ترنر» به جهت شیفتگی هذیان آلودش نسبت به نور و جلوه های پر شور و متلاطم آن در چشم اندازهای خیال پردازانه یک نقاش ِ شاعر قلمداد می شود.
هاوکزورث فاوکز (Haw Kesworth Fawkes ) دوست ترنر در مورد تابلوی «کولاک برف» شرح می دهد که چطور وقتی توفانی که آن دو با هم بر تپه های«یورک شایر» شاهدش بودند، فرو نشست، ترنر طرح واره هایی از آن زد و گفت: «هاوکی، تا دو سال دیگر تصویرش را خواهی دید.»

ترنر در حالیکه به دکل کشتی بسته شده بود و خطر زندگی اش را تهدید می کرد، هنوز حساسیت زیبایی شناسی اش را حفظ کرده و در ظرایف کولاک برف می نگریست. کولاک که فرو نشست، نه تنها چگونگی کوبش و از هم پاشیدگی موج ها را در عقبه ی کشتی در ذهن سپرده بود بلکه حتا به یاد داشت که فروغ پنجره ی موتور خانه از پس پرده های فروریز برف چه لطافتی می بایست داشته باشد.
بیان خلاقانه ی ترنر در باز نمودن نور که دست مایه ی تحولات عظیم دوران بعدی شد. باعث گردید که او را پدر امپرسیونیسم بنامند.

/ 0 نظر / 8 بازدید