طرح 1 ...

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                        غــمـــم شمــــــاره نـــــدارد ...

گفتيم  که:

پاييز موسم رنگ ها و درنگ هاست، ريزش باران هايش بر برگ های فروريخته، يادها را در ما نواخوانی می کند و جان را به خاطره های گنگ می سپارد. هر پرتو کج راه و بی رمق آفتاب که می تابد، بهانه ای است برای بيدار کردن يادهای دور و نزديک. گذشته ها زنده می شود و پيش رو می ايستد، انگار که در دو قدمی است، اما تا بخواهی که به آنها چنگه بياندازی، از دست می گريزد و تنها خالی ِ وهم انگيزی به جايشان باقی می ماند. پاييز موسم درنگ هاست و به سادگی می تواند جان های شيفته را به ساز و نوا کوک کند.

اما درنگ احسان يغمايی (باستان شناس) در طرح پاييزی خود ديگرگونه است. او در پاييزی خود، زمان را نفی می کند و «گذشته» را با «اکنون» می آميزد و مکان و اشياء را در بستر آن جاری می سازد و سرانجام آن را بر پاييزی که در خود ِ او – يا نماد کلی « انسان امروز » - وجود دارد، منطبق می نمايد.

شعر« طرح 1 ...» در مرحله ی نخست، با تصاوير کوتاه و مقطع، خواننده اش را به فضايی تصويری می برد:

بند رختی که در توفان نفس بريده است، کاغذ مچاله شده ای که به هر سو می گريزد، غبار وهمناک چراغ ايوان، پنجره های بسته، سرهای در گريبان فرو رفته، نگاه های بی حوصله ای که مثل قدم های شتاب زده از روی همه چيز و همه کس به سرعت رد می شود، کلاغ پيری که هراسان است، همه گزارش واره ای تصويری است. اما در دو بند آخرين خط عوض می کند و همه ی اين تصاوير بر پاييزی که در درون انسان است، منطبق می شود

انگار که سرگردانی کاغذ مچاله شده که به هر سو می گريزد، سرگردانی انسان است، و کلاغ هراسان در اوست که با قارقار ممتدش نوحه می خواند و اندوه سرد « شام غريبان»  - که بسيار زيبا در شعر نشسته – غربت عظيم اوست که حتا با خودش نيز بيگانه می نمايد.

در شعر احسان يغمايی، اين انسان نيست که ازميان پاييز عبور می کند، بلکه پاييز است که از ميان تار و پود انسان می گذرد و رد پايی سرد می گذارد و باز پاييز است که در بند پايانی شعر مُهر تلخ و کوتاهی  - فقط در شش کلمه-  بر پيشانی او می نشاند :غــمـــم شمــــــاره نـــــدارد / چـــــو خار های بیابان ...

اينک شعر را با هم زمزمه می کنيم:

 

طرح ...(1)

 

 

هــوا گرفتـــه و ابــــری

به انتظار قطره ی باران

 

ز ســوز مـــوذی سـردی        

ســـرم به چـــاک گریبان        

 

مچــــاله کـــــاغذ پــــاره

اسیر باد شتابان

 

 به برگ زرد نشسته

کـــف سیــــاه خیــــابـــان

 

 دريچه ها همه بسته

اتاق ها همه پنهان

 

طناب رخت بريده

نفس، ز بازی توفان  

     

 نگاه مردم خسته

چو گام های گريزان

 

نشـــــسته بر ســـرِ هـــره

کــــلاغ پیـــر، هراســــان

 

غــــــبار مرگ گــــرفتـــه

چراغ کوچک ايوان

 

هوای سینــــه ی  سردم

غـــروب شــــام غریبـــــان

 

غــمـــم شمــــــاره نـــــدارد

چـــــو خار های بیابان

 

/ 14 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فروز

دقتی به عناصر طبيعی در اين شعر است که شايد از نگاه باستان‌شناس باشد. تخیل جز در تشبیه‌ها در پس زمینه‌ی شعر نیست. چقدر برای مطالب اينجا زحمت می‌کشيد، جای قدرانی دارد. اين همه قديمی - از سال ۱۳۸۲ - بايد می‌ديدم شما را ...

مرجان

باستان شناس تنها : من تو را می شناسم و می دانم که (غمت شماره ندارد) اما می دانم که چقدر هم خوبی چقدر مهربانی و چقدر مقاومی. غم من هم مثل غم تو شماره ندارد مثل غم همه ی انسان ها . همانطور که در شعرت گفته ای. شعر تو خيلی دوست داشتم مثل هر شعری نبود مثل شعرهای امروزی نبود مثل خودش بود مثل خود تو بود مثل غم های بی شماره ات بود ای کاش پيام مرا می خواندی..... ای کاش ...... ای کاش

آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.

بنفشه

شعر بسيار تاثيرگذار بود. انگار که آدم توی بک خيابان يک خانه يک شهر و حتا يک خواب پاييزی ايستاده است.

از پچپچه به تنها

دوست من تنها: برای اينکه نشانيی از شما نيست پاسخ تان را همين جا می نويسم و اميدوارم بخوانيد و اگر خوانديد يک نشانی بگذاريد که بدانم خوانده ايد. از اينکه به اينجا سر می زنيد هم خوشحالم و هم سپاسگزار. در مورد شعر پوران فرخ زاد حق با شماست. از رهنمودتان ممنونم . پچپچه

معصوم

سلام دوست دارم با شما تبادل لينک داشته باشم... منتظر نظراتتون هستم

تنها

پيامتان را خواندم. من هم از شما تشکر می کنم و منتظر کارهای ديگرتان هستم.

سيد حسن

شعر نجيبی است .السلام بر شاعرش که موزون و مقفا می سرايد. وقت حيران می شود روزی که نيست خوشدلی مان موجب آزادگيست از حقيقت در حقيقت می روي از حقيقت هم سري هم سروری اين آقای شاعر انسان بزرگی است . انسان با حقيقتی است. آزارش به يک مورچه هم نمی رسد و شعرش هم بسیار خوب است. السلام و علیک بر او.

هومن

سلام خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبی وبلاگ ریبایی داری بدو بیا با هشت بیوگرافی اپ هستم منتظرتم به امید دیدار