پست های ارسال شده در دی سال 1382

.................. ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   ..  حيثيت هنری ايران به شعر است چنانکه حيثيت هنری ايتاليا ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 18 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                می خوانيم ؛              به نام عشق که جادويی ترين سر زمين خيال ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 17 بازدید