پست های ارسال شده در دی سال 1384

پنج رؤیای کوتاه از غرناطه برای انسلمو

  پنج  رؤیای کوتاه از غرناطه  برای انسلمو Anselmo       ۱ دیشب هنگامی که زمان در ربع پنجم                                                ایستاد در تغییر رنگ کاشی های " الحمبرا ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 22 بازدید