سیزده بدر در زمان قدیمنقاشی پیوست، به نام سیزده بدر زمان قدیم اثر فتح الله قوللر آغاسی (آقاسی) (1269 – 1345) افراد یک خانواده را نشان می دهد که به سیزده بدر رفته اند. از تجهیزاتی که در تصویر است، در می یابیم که سیزده بدر در آن زمان ها با شادمانی بسیار یرگزار می شده، چنانکه دو ساز زن در طرف راست تابلو به نواختن تار و دف (سازهای سنتی) مشغول اند و آشپزباشی هم در کار پختن کباب است. روی سفره شراب و تنگ دوغ و ماست و سبزی در ظرف های معمول آن زمان دیده می شود و هم چنانکه پیداست قاشق و چنگال و پیشدستی ه...ای مخصوصی برای افراد وجود ندارد (چرا که معمول آن زمان نبوده و افراد همه از قاب بزرگی که وسط سفره می گذاشتند، و با دست غذا می خوردند. در نگاره فقط چند (چمچمه) قاشق های چوبی بزرگ مرسوم آن زمان دیده می شود.
از قداره کشی دو مرد مشخص می شود که یکی از تفریحات مردان شوخی هایی از این دست بوده است، چرا که ظاهرا ً به نظر نمی رسد جنگ و نزاعی در کار باشد چون تشویشی در صورت هیچیک از افراد دیده نمی شود. برخلاف نظر بعضی ها که اعتقاد دارند دو مرد در حال نزاع هستند، نگاره بسیار آرام است .
من که اثری از خشم و دعوا در آن ندیدم ، شما چطور؟
با استفاده از مطلب چرا عدد 13 / نوشته ی پیرایه یغمایی / تارنمای عصر نو ، به نشانی زیر :
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=14668

/ 0 نظر / 103 بازدید