تاق نمای شگفت انگیز در ورودی مسجد نصیرالملک شیراز / محله گود عربان


 تاق نمای شگفت انگیز  در ورودی مسجد نصیرالملک شیراز /  محله گود عربان.
این بنا به فرمان «میرزا حسن علی» ملقب به نصیرالملک  (یکی از بزرگان سلسله قاجار ) و به معماری «محمد حسن معمار» ساخته شده  و ساخت آن حدود ۱۲ سال از  ۱۲۹۳ تا ۱۳۰۵ خورشیدی به طول انجامیده است

/ 0 نظر / 7 بازدید