آیا فریماه فرجامی را باید به چهار میخ کشید؟

من نه طرفدار فریماه فرجامی هستم، نه طرفدار معتمد آریا و نه امین تارخ .  و نه اینکه می خواهم  پای جنبش سبز و موذیگری های جیرانی و  سیاست را وسط بکشم .

من فقط طرفدار حقیقت هستم. بیایید  کل مصاحبه را ببینیم و منصفانه و عادلانه قضاوت کنیم.  و از نو یک تجدید نظری در نظریات خود بنماییم:

آیا نقد و نظر همه اش باید ستایش و به به و چه چه باشد؟

آیا فریماه فرجامی را بخاطر نظر شخصی اش باید به چهار میخ کشید؟

آیا باید با یک هنرمند اینگونه رفتار کرد؟

آیا باید برای اینکه حقایقی را از دیدگاه خودش گفته ، محقر نمود؟

این روزها هر چه که در مورد این مصاحبه می شنوم ، حاصلش این است

- بابا  اون که دیوونه اس

 - بابا اونکه معتاده

- بابا اونکه روانیه  

- بابا اونکه مریضه ، یک دور هم خبر مرگشو اعلام کردن

 

در حالی که من می بینم فرجامی تا آنجا که به یاد می آورد ، خوب و محکم صحبت می کند و اگر فیزیک صورتش بخاطر هر چه که شما فکر می کنید ، درهم ریخته و ویران شده است ، اما در گفته هایش برای خودش منطقی دارد و آنها را با دلیل بیان می کند.

مسدله ی دیگر اینکه جیرانی در گفتگو با امین تارخ را باید بیشتر محاکمه کرد ، همان جا که لحنش را سوزناک می کند و می گوید

آخه من دیدم بیکس و تنها مانده، فراموش شده، کسی ازش یادی نمی کنه ، گفتم باهاش یک مصاحبه ای انجام بدم !

این گویش براستی که نفرت برانگیز است . تفو بر آدم نادان که خود بیش از همه قابل ترحم است .

 

بخش دوم مصاحبه

http://www.youtube.com/watch?v=DrlRjRKMrKw&feature=related

/ 1 نظر / 30 بازدید
dregvant

..کز دیو و دد ملولم و "آگاه"م آرزوست!