خردمندان ایران اینگونه بودند ...

                                   ریشه یابی ضرب المثل ها                                          سحر خیز باش تا کامروا باشی :   می گویند  بزرگمهر وزیر و آموزگار انوشیروان ، پیوسته ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 38 بازدید
تیر 94
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
3 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
4 پست
دی 90
1 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
4 پست
آبان 89
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
2 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
2 پست